Goede doelen die wij steunen:

 

HCR20anime

 

 

 

Stichting HCR:
De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië verleent geestelijke en materiële hulp aan de hulpbehoevenden in Roemenië.De Stichting HCR is een actieve organisatie, die initiatieven promoveert en de zelfstandigheid van mensen zoveel mogelijk voorop stelt.Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.
Vóór de oprichting van de stichting bestonden er al een aantal individuele contacten met mensen uit Bacău. Door de informatie van deze mensen werd al snel duidelijk dat Roemenië behoefte had aan professionele en lange termijn projecten. Om efficiënt te kunnen werken werd de Roemeense stichting Asociaţia Betania opgericht. Al snel werd samenwerking met kerkverbanden en  andere instellingen een feit. Hierdoor werd het mogelijk om veel breder te opereren.
Ga naar de website

 

ontmoeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Ontmoeting:
Deze stichting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om een persoon in maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen, om grip te krijgen of te houden op zijn problemen (stabilisatie) of hem te leren zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.
Hulp verlenen: het aangaan van een relatie van waaruit de hulpverlener een persoon kan stimuleren, uitdagen, leren, trainen, adviseren, begeleiden en confronteren om hem resultaten te laten behalen die hem ten goede komen en hem vaardig(er) maken zijn leven zo in te richten dat hij effectief om kan gaan met problematische situaties en hij voordeel kan halen uit (nog) onbenutte mogelijkheden.
Ga naar de website

friedensstieme

 

 


Stichting Friedensstimme:
Deze stichting staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer.
Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij broeders en zusters in Rusland en omliggende landen.
Ga naar de website

 

 

Deze goede doelen kunnen wij van harte bij U aanbevelen; zij hebben óók uw steun nodig.

Interessante links over bodemenergie:

RWSleefomgeving

Wet en regelgeving

WKO Tool

Bodemenergienl.nl

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen info@kooikerinstallatie.nl

 

 

Veiligheid en duurzaam

Kooiker installatie b.v. is gevestigd in Staphorst en heeft ruim vijfentwintig, zeer betrokken, medewerkers. Werkt aan de aanleg en onderhoud van systemen voor de distributie van water, verwarming, elektriciteit, veiligheid en duurzame energie in de breedste zin van het woord, uiteraard met aandacht voor wetgeving, veiligheid en het milieu.